Staccato Oy rakentaa kanssasi ikäystävällistä tulevaisuutta

Ikäymmärrys ja ikästrategia koskettavat kaikkia.

Staccato on viestinnän, ikäystävällisen liiketoiminnan ja ikävalmennuksen senior advisor- ja personal trainer -yhteisö. Verkoston ytimessä ovat liiketoiminnan kehittäjä Leena Laamanen, ikäjohtamisen valmentaja Jaakko Louhivuori ja strategisen viestinnän osaaja Eeva-Riitta Piispanen.

 

Staccato on kokenut asiantuntijayhteisö, joka tukee, valmentaa ja ohjaa asiakkaitaan ikäystävällisen tulevaisuuden tekemisessä.

 

Ota yhteyttä:
Eeva-Riitta Piispanen
eevis@staccato.fi
+358 400 478 016

 

 

Staccato Oy on yritysvastuuverkosto FIBSin jäsen.

Ikäymmärrys avaa silmät pitkäikäisyyden mahdollisuuksille

Väestörakenteen muutos yhdessä pitkäikäisyyden trendin kanssa muuttaa taloutta, mutta ei pelkästään negatiivisesti ja kustannuksia lisäävästi, kuten näistä ilmiöistä yleensä puhutaan. Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan eliniän pidentyessä nimenomaan ihmisen toimintakykyiset vuodet lisääntyvät. Tämä tarkoittaa, että työuran päättävät yli 65-vuotiaat elävät myös taloudellisesti toimeliasta aikaa parhaimmillaan noin parikymmentä vuotta ennen vanhuutta. Tämän myöhemmän aikuisuutensa tai ns. kolmannen ikänsä aikana he vaikuttavat usein neljän sukupolven elämässä. Oman aktiivisuutensa lisäksi he osallistuvat vahvasti myös lähipiirinsä päätöksentekoon ja ostokäyttäytymiseen koskien asumista, liikkumista, rahankäyttöä jne.

Staccato Oy puhuu mieluummin ikäymmärryksestä kuin ikäystävällisyydestä. Ikäymmärrys on asiakasymmärryksen syväosaamista, jossa ikäsidonnaiset tekijät vaikuttavat vahvasti.  Liiketoiminnan kehittäminen edellyttää tämän potentiaalin tunnistamista sekä vaikuttavaa ja vuorovaikutteista viestintää.

Ensimmäiset ikäymmärryksen viestintäkonsultit Suomessa – tavoitteena auttaa yrityksiä tunnistamaan uudet liiketoimintamahdollisuudet

Kolme suomalaista viestinnän asiantuntijaa on suorittanut ikäystävällisen liiketoiminnan CPCA®-konsulttitutkinnot ensimmäisinä Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Oppinsa he hakivat kanadalaisesta Age-Friendly Business Academy®’sta. Yli 55-vuotiaat ja kolmatta ikää elävät yli 65-vuotiaat, ovat merkittävä taloudellinen potentiaali tuote- ja palveluliiketoiminnalle ja työvoimana. CPCA®-konsultit auttavat asiakkaitaan muuttamaan tämän potentiaalin tuottavaksi liiketoiminnaksi.

(CPCA=Certified Professional Consultant on Aging)

Seuratessaan tarkasti viestintäalan kehitystä ja osallistuessaan kansainvälisiin keskusteluihin osaamisverkostoissa Staccaton Eeva-Riitta Piispanen, Leena Laamanen ja Jaakko Louhivuori havahtuivat siihen, miten vähän väestörakenteen muutos vaikutuksineen heijastuu tuote- ja palvelukehitykseen ja niiden viestintään Suomessa. Mahdollisuuden kouluttautua he löysivät Kanadasta.

Koulutus rakentui kymmenille aihekokonaisuuksille, joiden avulla sertifioidut konsultit oppivat jäljittämään ikäymmärryksen kriittiset kipupisteet. Age-Friendly Business Academy® on kouluttanut CPCA®-konsultteja parinkymmenen vuoden ajan Kanadassa ja USA:ssa. Toiminnan yhteiskunnallisena tarkoituksena on vähentää ikäsyrjintää, joka voi olla tahallista tai tahatonta.

 

Lisätietoja:
Eeva-Riitta Piispanen, 0400 478 016, eevis@staccato.fi
Leena Laamanen, 040 758 8243, leena@staccato.fi
Jaakko Louhivuori, 050 352 0930, jaakko@staccato.fi

 

Suomessa on noin kaksi miljoonaa yli 55-vuotiasta ja miljoona yli 65-vuotiasta. Eläkeläisten määrän ennustetaan kasvavan neljännesmiljoonalla vuosikymmenen loppuun mennessä. Kuluttajamarkkinoilla eläkkeellesiirtyvien ostovoima on suurempi kuin koskaan. (Tilastokeskus, Eläketurvakeskus, Kaupan Liitto)

Talenttitiimi palveluksessasi

Staccaton talenttitiimi tarjoaa osaamista ja työkaluja ikäymmärryksen vahvistamiseen, ikäystävällisen työelämän, liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen sekä niistä viestimiseen.

Ota yhteyttä:
eevis@staccato.fi */ leena@staccato.fi */ jaakko@staccato.fi*

*Professional Consultants on Ageing
certified by Age-Friendly Business Academy, Canada

Ikäymmärrys on asiakasymmärryksen syväosaamista

Yli 50-ikäiset ovat suuri ja tuottava markkina, joka muuttaa taloutta. He ovat ostovoimaisia ihanneasiakkaita, joista välittäminen on kannattavaa.

Ikärakenteen muutos haastaa vanhan ajattelun. Eri-ikäisten ikäihmisten toiveisiin, tarpeisiin, ostovoimaan ja yhteiskunnalliseen merkitykseen ei kuitenkaan ole vielä kiinnitetty riittävästi huomiota.

Onko teidän strategiassanne jo huomioitu, että Silver Economy-markkina tarjoaa monia mahdollisuuksia uusien innovaatioiden ja ikäystävällisen liiketoiminnan kehittämiseen?

Ikävalmennus ja ikäjohtaminen rakentavat ikäystävällisen työkulttuurin

Ikäystävällinen Suomi ja Eurooppa tarvitsevat huippuosaajia kiihtyvällä tahdilla 2020-luvulla. Yhä useampi pitkän työnuran tehnyt eurooppalainen haluaa jatkaa yli 60- tai 70-vuotiaana työelämässä. Tämä on mahtavaa, muttei ongelmatonta.

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat näkemystä monissa ikäystävällisen työpaikan käytännöissä.

Pitkäikäisyys megatrendinä – mitä mahdollisuuksia se synnyttää?

Eliniät pitenevät. Ikääntyneet muodostavat yhä suuremman, osallistuvan ja toiminnallisesti aktiivisen väestönosan, jonka toimintakyky, taloudellinen tilanne ja hyvinvointitietoisuus ovat huomattavasti aikaisempaa parempia.

Ikärakenteen muutos haastaa vanhat toimintatavat. Pitkäikäisyys kun on muutakin kuin sosiaali- ja terveyspalveluja. Näemme aktiivisten seniorikansalaisten nousun. He voivat ja haluavat vaikuttaa monipuolisesti yhteiskuntaan ja osaavat vaatia vaihtoehtoja.

Näkyykö tämä strategioissanne konkreettisina toimina, kehittämishankkeina, parantuneina prosesseina ja vaikuttavana viestintänä?

Tunnemme asiakkaamme ja heidän toimintansa

Staccato Oy:n asiakkaana saat avuksesi juuri Sinun ja organisaatiosi tarvitseman viestinnän asiantuntijan, personal trainerin tai senior advisorin. Kokemuksemme perusteella ymmärrämme erilaisten organisaatioiden toimintatavat.

Seuraamme pitkäikäisyyden megatrendiä kotimaisissa ja ulkomaisissa verkostoissa.

Asiakasymmärrys ei synny arvaamalla. Yksi viestinnän ja kaiken strategisen toiminnan avuksi tulleista mahdollisuuksista on data-analytiikka. Tehokkaimmat viestinnän ratkaisut tehdään analysoidun tiedon valossa.

Olemmet itse toimineet sekä operatiivisissa että strategisissa viestinnän tehtävissä suurissa pörssiyhtiöissä, pk-yrityksissä, järjestöissä, julkisella sektorilla…

BLOGIT

Kirjoittajina ikäymärrysasiantuntijat Eeva-Riitta Piispanen, Leena Laamanen ja Jaakko Louhivuori Suomalaisista yli kaksi miljoonaa on nyt yli 50-vuotiaita. Väestörakenteen muut...

Blogikirjoitus Leena Laamanen ja Eeva-Riitta Piispanen, julkaistu Kauppalehdessä 28.5.2020 Nyt emme puhu hobbiteista ja klonkuista, vaan kolmannesta iästä ja Silver Economy̵...

Staccato Oy

 

Eeva-Riitta Piispanen
eevis@staccato.fi
puh: +358 400 478016

 

Staccato Oy, y-tunnus 2770790-3
Osoite: Köydenpunojankatu 4 B 12,
00180 Helsinki